Anglés

 

ACTIVITAT:

Anglés

   

RESPONSABLE:

Patrick Meehan

   

PREU:

20 euros/ semestre

   

TEMPS:

 del 17 de gener a juny

   
HORARI
dimarts, de 11.45h a 12.45h