AQUAGIM

 

ATENCIÓ
Comencem el 10 de gener

 

ACTIVITAT:

AQUAGIM

   

RESPONSABLE:

 C.N.O.

   

PREU:

45 euros/trimestre

   

TEMPS:

del 10 de gener a març

   
HORARI dimarts, de 9.15 a 10.15 h