AQUAGIM

 

ATENCIÓ

NOVA PROGRAMACIÓ PEL

CURS 2023/24

ACTIVITAT:

AQUAGIM

   

RESPONSABLE:

 C.N.O.

   

PREU:

 

   

TEMPS:

18 de setembre fins 

28 de Juny

   
HORARI dimarts, de 9.15 a 10.15 h