Gimnàstica Rítmica

 

ATENCIÓ

NOVA PROGRAMACIÓ PEL

CURS 2023/24

 

ACTIVITAT:

Gimnàstica rítmica

   

RESPONSABLE:

Mia Danés
 

   

PREU:

 

   

TEMPS:

29 de setembre fins 

28 de Juny

   
HORARI

divendres, de 17.15 a 18.00h Grup 1

divendres, de 18.15 a 19.00h Grup,2

 

 

Toni,
El segon grup de gimnàstica rítmica cambia de dimarts a divendres.
L'horari de divendres es de 18,30 h. a 19,30 h.
Gràcies