Gimnàstica Rítmica

ACTIVITAT:

Gimnàstica rítmica

   

RESPONSABLE:

Mia Danés
 

   

PREU:

20 euros/semestre

   

TEMPS:

del 13 de gener a juny

   
HORARI

divendres, de 17.15 a 18.15 h Grup 1

divendres, de 18.30 a 19.30h Grup,2

 

 

Toni,
El segon grup de gimnàstica rítmica cambia de dimarts a divendres.
L'horari de divendres es de 18,30 h. a 19,30 h.
Gràcies