Gimnàstica

 

ACTIVITAT

Gimnàstica

   

RESPONSABLE

 Josep Cruz

   

PREU

 40 euros/semestre

   

TEMPS

del 16 de gener a juny
 

   

HORARI

 dilluns, de 9.25 a 10.25 h - grup 1

dilluns, de 10.35 a 11.35 h - grup 2
dilluns, d’ 11.45 a 12.45 h - grup 3