Grup escènic

 

ACTIVITAT:

Grup escènic                      (Teatre, música, representacions escèniques, humor...)

   

RESPONSABLE:

Grup escènic

   

PREU:

gratuït

   

TEMPS:

26 de setembre fins 

28 de Juny

   
HORARI dimarts, de 17 a 20 h