Labors - Diàleg

 

ATENCIÓ

NOVA PROGRAMACIÓ PEL

CURS 2023/24

 

ACTIVITAT:

LABORS - DIÀLEG

   

RESPONSABLE:

 

   

PREU:

gratuït

   

TEMPS:

26 de setembre fins 

28 de Juny

   
HORARI dimarts, de 16,00 a 18,00h