Labors - Diàleg

 

ACTIVITAT:

LABORS - DIÀLEG

   

RESPONSABLE:

 

   

PREU:

gratuït

   

TEMPS:

del 10 de gener a juny

   
HORARI dimarts, de 16,00 a 18,00h