Tall i confecció

ATENCIÓ

NOVA PROGRAMACIÓ PEL

CURS 2023/24 

ACTIVITAT

Tall i confecció

   

RESPONSABLE

 Engràcia Cros

   

PREU

 

   

TEMPS

26 de setembre fins 

28 de Juny

   

HORARI

dimarts, de 17.00 a 19.00 h – grup 1

dijous, de 15.00 a 17.00 h – grup 2

dijous,   de 17.00 a 19.00 h – grup 3

dimarts,   de 15.00 a 17.00 h – grup 4