Tall i confecció

 

ACTIVITAT

Tall i confecció

   

RESPONSABLE

 Engràcia Cros

   

PREU

20 euros/ semestre

   

TEMPS

del 12 de gener a juny
 

   

HORARI

dimarts, de 15.15 a 17.15 h – grup 1

dimarts, de 17,15 a 19.15 h – grup 2

dijous,   de 15.15 a 17.15 h – grup 3

dijous,   de 17,15 a 19.15 h – grup 4