AQUAGIM

ACTIVITAT:

AQUAGIM

   

RESPONSABLE:

 C.N.O.

   

PREU:

45 euros/trimestre

   

TEMPS:

del 4 d’octubre al 16 de desembre

   
HORARI dimarts, de 9.30 a 10.10 h