La tendresa dels avis

 

ACTIVITAT:

La tendresa dels avis

   

RESPONSABLE:

Carles Aulí

   

PREU:

5 euros/ trimestre

   

TEMPS:

del 20 de setembre al 20 de desembre

   
HORARI dimarts, de 18.00 a 19.00 h