Aula oberta

Programa de Gent Gran de l’Obra Social “La Caixa”
Dinamitzada per voluntaris.
Del 14 de gener al 16 de juny
Dimarts, de 10 h a 12 h
Amb la col·laboració de la Fundació Bancària “la Caixa”