Aula oberta

Programa de Gent Gran de l’Obra Social “La Caixa”
A concretar