Junta Directiva

L'actual Junta Directiva, és va formar a l'Assemblea de Socis del dia 28 d'abril del 2022

 

 

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA:

President Tresorer Secretària

Sr.Moreno Sanchez, Manel

Sr.Capdevila Puig, Joaquim

Sra. Bastons Prat, Mercè

 

Vocals

Sra.Pagès I Guash, Mercè 

Sr. Agustí Dagas, Tomàs

Sr. Garcia Gomez, Toni 

Sr. Pairo Juan, Josep M.ª

Sra. Fageda Grau, Antònia

Sr. Palomino Rey, Toni

Sr. Cabanyes Rubió, Joan