Carta als Partits politics

 

       ELECCIONS MUNICIPALS 2023

 

Amb motiu de les pròximes Eleccions Municipals, aquesta Associació farà arribar les següents demandes a totes les opcions polítiques que es presentin a la ciutat d’Olot, amb la finalitat de defensar i protegir els drets dels més grans.

 

 • Millora de la seguretat ciutadana. L’increment de la inseguretat als nostres barris i carrers està afectant especialment a la gent gran.

 

 • Aportar un finançament especial per realitzar petits arranjaments gratuïts a les llar de persones grans, per l’accessibilitat, la seguretat i adequació dels habitatges envellits.

 

 • Que s’apliquin preus subvencionats per les persones grans que ho necessitin, en el subministrament d’aigua, llum, gas, taxes municipals, IBI, etc.

 

 • Posar a disposició de les persones grans, amb problemes de mobilitat, un servei de desplaçament adequat que permeti arribar als serveis sanitaris.

 

 • Donar suport econòmic per el manteniment, sosteniment i millora dels Casals i Equipaments cívics de la gent gran del Municipi.

 

 • Posar a disposició, de forma gratuïta, programes de formació de les noves tecnologies per ajudar a les persones d’edat en l’ús i adaptació a les mateixes.

 

 • Adequació dels parcs per que siguin espais de descans i seguretat, tant a l’hivern com a les èpoques de calor.

 

 • Adaptar les voreres perquè els vianant hi puguin circular amb seguretat i que estiguin adaptades per les persones amb mobilitat reduïda.

 

 • Establir rutes urbanes per barris, per potenciar les passejades de les persones grans.

 

 • Potenciar un comerç de proximitat de qualitat, per la importància que té per la gent gran que tenen dificultats de desplaçament a les grans superfícies.

 

 • Potenciar la participació activa i constant de les persones grans en la política municipal.

 

 • Crear polítiques que motivin i fomentin el voluntariat de la gent gran per ajudar, per via de subsidiarietat, a cobrir necessitats socials o mancances que puguin existir en el Municipi.

 

 • Demanem el reforç de la senyalització a les zones de més conflicte de la ciutat recordant les normes de circulació, així com un increment de la vigilància per part de les forces i cossos de seguretat i intensificar les sancions quan els usuaris de patinets i bicicletes incompleixin la normativa; i prendre mesures preventives per reduir el risc que suposa l’existència d’espais compartits per vianants i usuaris de bicis i patinets

 

 • Disposar d’un programa municipal que estimuli a la ciutadania de totes les edats així com establiments (farmàcies, comerç de barri, perruqueries, forn de pa, etc.) per tal de detectar l’absència publica de persones d’edat, solitàries, i avisar als serveis d’emergència o Serveis Socials propers.

 

 • Demanar una Regidoria de gent gran a l’Ajuntament per atendre les necessitats actuals i establir previsions pel creixent i augment del nombre de persones d’edat.

 

 • Fer polítiques que ajudin a provocar un canvi de mentalitat perquè la ciutadania i en especial les persones grans entenguin que l’envelliment es una oportunitat i no un problema i poder viure’l amb goig i alegria.

 

 

Associació Gent Gran Olot

Manel Moreno

President

www.aagentgranolot.com