Qui som

Composició de la Junta provisional, fins que no es pugui convocar una Assemblea per elegir una nova Presidència que pugui conformar la seva Junta.

 

 L’Associació de Gent Gran, és una associació de gent gran sense ànim de lucre. Es va fundar l’any 1998, i actualment compta amb 900 associats.

Requisits per a ser soci:

>>  Treballadors en atur o pensionistes majors de 52 anys.

>>  Majors de 60 anys.

>>  Cònjuges de les persones associades o persones amb anàloga relació.

 

 

JUNTA PROVISIONAL

 

President Tresorer Secretària
Sra. Mercè Pagès i Guash Sr. Dìdac Garcia i Batlle Sra. Pilar Berga i Canal

 

Vocals
Sra. Conxita Ayats i Aubert Sra. MJesús Lecumberri i Rodriguez Sr. Mateu Ortega i de los Reyes Sr. Francesc Rovira i Rovira
Sra. Anna Herreros i Garcia Sr. Miquel Calm Vilaró Sra. Laura Farré Serradell  Sr. Antoni Garcia Gómez