Qui som

 

 L’Associació de Gent Gran, és una associació de gent gran sense ànim de lucre. Es va fundar l’any 1998, i actualment compta amb 900 associats.

Requisits per a ser soci:

>>  Treballadors en atur o pensionistes majors de 52 anys.

>>  Majors de 60 anys.

>>  Cònjuges de les persones associades o persones amb anàloga relació.

 

 

En l’assemblea extraordinària de socis de L’Associació Gent Gran Olot celebrada el 2  de Març de 2017, es va procedir a aprovar la nova  Junta per unanimitat i quedà constituïda de la següent manera:

 

President Sots-presidenta Tresorer Secretària
Sr. Josep Rigall i Quer   Sr. Dìdac Garcia i Batlle Sra. Pilar Berga i Canal

 

Vocals
Sra. Conxita Freixes i Colldecarrera  Sra. Marcè Pagés i Guasch Sr. Mateu Ortega i de los Reyes Sr. Francesc Rovira i Rovira
  Sr. Miquel Calm Vilaró Sra. Laura Farré Serradell  Sr. Antoni Garcia Gómez