La Junta Directiva

L'actual Junta Directiva, és provisional i només funcionarà fins que no es pugui convocar Assemblea Extraordinària per elegir la Presidència que conformarà una nova Junta

 

Benvinguts,

Ens plau presentar el nostre web i us convidem a conèixer l'Associació de Gent Gran d'Olot, amb seu al Casal de Gent Gran d'Olot, ubicada al carrer Lorenzana, 2 i que té com a finalitat:

a) La realització de la persona, potenciant les relacions humanes positives i creatives.

b) El desenvolupament d'activitats cíviques, culturals, artesanals, esportives, musicals i lúdiques, que fomentin l'autoestima, la creativitat i la dinamització dels associats.

c) Fomentar les relacions intergeneracionals.

d) Promocionar les iniciatives de les persones associades.

Resumint treballar per la salut integral de la persona, física i mental.

Esperem que la informació de les activitats que l'Associació organitza us sigui útil.

 

La Junta Directiva