Salutació President

Benvolguts,

Casi dos anys de pandèmia, la paralització de les activitats i la dimissió de la junta anterior van portar la nostra Associació al llindà de la seva desaparició.

Gracies al treball d’un reduït equip, durant aquest llarg període,l’entitat ha sobreviscut fins que  el 28 d'abril de 2.022 en assemblea Extraordinària els socis van dipositar la seva confiança en la junta que presideixo.

La nova junta agafa el repte amb il·lusió i amb ganes de treballar per assegurar la recuperació de les diferents activitats que es duien a terme i per assegurar la continuïtat de la nostra Associació.

Avui em plau presentar el nostre web i us convidem a conèixer l'Associació de Gent Gran Olot, aquí trobaràs tota la informació sobre les nostres activitats i projectes.

També hi trobaràs un enllaç on podràs enviar els teus suggeriments i consultes, això ens ajudarà a millorar.

L’Associació de la Gent  Gran Olot, te en l’actualitat prop de 800 socis i la seva finalitat es:

  1. La realització de la persona, potenciant les relacions humanes positives i creatives.
  2. El desenvolupament d'activitats cíviques, culturals, artesanals, esportives, musicals i lúdiques, que fomentin l'autoestima, la creativitat i la dinamització dels associats.
  3. Fomentar les relacions Inter-generacionals.
  4. Promocionar les iniciatives de les persones associades.
  5. Treballar per la salut integral de la persona, física i mental.

Esperem que la informació de les activitats que l'Associació organitza us sigui útil.

Manel Moreno

President