Llengua catalana

 

ACTIVITAT:

Llengua catalana

   

RESPONSABLE:

Joan Fluvià

   

PREU:

20 euros/ semestre

   

TEMPS:

 del 17 de gener a juny

   
HORARI
dimarts, de 16.45 a 17.45 h