Llengua catalana

 

ACTIVITAT:

Llengua catalana

   

RESPONSABLE:

Mercè Padrosa 

   

PREU:

20 euros/ semestre

   

TEMPS:

 del 17 de gener a juny

   
HORARI
dijous, de 18.00h a 19.00h