RACÓ DEL PRESIDENT

RACÓ DEL PRESIDENT

 

En aquesta secció, el President compartirá notícies i altres coses aque consideri de l'interés pels associats.

---------------------------------------------