Club de lectura de francès, segon nivell

Inici:14 de gener al 16 de juny
Horari: de 16,30 h a 17,30 h